Monthly Archives: mars 2008

Den oändliga inhumanismens logik

Givet George W. Bushs renommé vad gäller respekt för internationell rätt kommer det naturligtvis inte som någon större överraskning att han nu kommer lägga in sitt veto mot den lag som för militärens del (inte CIA:s) skulle förbjuda brutala förhörsmetoder. Det går helt i linje med hans avsaknad av ansvarsfulla åtaganden.

Det förslag som kongressen har skickat mig skulle inte förbjuda bara en särskild förhörsmetod, som en del har antytt. I stället skulle det avskaffa alla de alternativa metoder vi har utvecklat för att förhöra världens farligaste och mest våldsamma terrorister (min fetning).

Det låter helt klart som en lite väl stor eftergift…

USA har förvisso ratificerat den internationella konventionen mot tortyr – dock med sedvanligt medföljande reservationer. Bland annat anser de sig, något förenklat uttryckt, bundna av förbudet endast i den utsträckning det som anses vara ”grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” kan sägas vara av samma slag som den inhumana behandling som redan är förbjuden enligt de amerikanska konstitutionstilläggen (mer specifikt 5:e, 8:e och 14:e tilläggen). De ger dock inte ens i närheten samma individuella skydd, och är heller inte lika explicita som artiklarna i konventionen.

Allt detta är en väl beprövad metod från USA:s sida, praktiserad på flertalet folkrättsliga konventioner, och det är förstås bekvämt att legitimera sig själv genom att ratificera de internationella lagtexterna men samtidigt göra reservationer mot de för konventionernas syfte mest nödvändiga artiklarna. De har gjort detta till en konst; att bygga ett trovärdighetens luftslott. Det är naturligtvis inte accepterat, vilket syns i andra konventionsstaters (bland annat Sveriges) formella invändningar, eftersom reservationerna motverkar hela syftet med skapandet av konventionen i första hand. Som i de flesta andra fall där det saknas en exekutiv makt är det dock svårt att åtgärda, framför allt när det är mobbaren själv man försöker slå på fingrarna.

Tanken väcks om hur John McCain, om han (ve och fasa) skulle ta hem valet i höst, skulle se på situationen; han har trots allt visat en fast övertygelse om att tortyr är fel, även om han i övrigt har en lite förvirrad syn på humanitär rätt. Men även om detta är en viktig fråga känns det rimligt att anta att personalbytet i Ovala rummet inte kommer medföra en alltför iögonfallande förändring, oavsett partitillhörighet hos den blivande presidenten. Den förändring som förespråkas sträcker sig nog inte så långt.

____________________
Andra bloggar om: , , , ,

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized