Democrazy

Jag hittade något litet intressant:

Allvarligt talat: ska vi ha allmän rösträtt? Jag vill inte att människor som inte vet vad de röstar på ska bestämma vem som ska styra landet. Borde inte minimikravet på den som tillåts gå och lägga sin röst på regeringen vara att vederbörande faktiskt vet vem som styr landet?

På riktigt? På riktigt! Det är vad Marie Söderqvist skriver i en krönika, som i övrigt verkar vara något så ovanligt som en högerpartsinlaga om att problemen kring folkets intresse och politikens låga status är konsekvenser av den kommersialiserade mediakulturen – dock med en antydan om att problemen är individens, orsakade av publikens efterfrågan (med illustrationen att K-G Bergström ju aldrig blev rankad som en av Sveriges sexigaste män innan han breddade sin repertoar och började intervjua kändisar).

Den aspekten lämnar jag dock därhän.Apropå citatet ovan: demokrati är ett ideal, och Marie Söderqvist kan nog hålla med mig om att dess uppfyllnadsgrad är långt från idealets fulla potential. Men, med en någorlunda pragmatisk verklighetsuppfattning torde brister i systemet anses vara rimliga och acceptabla. Det finns ingen fulländad demokrati. Och dessutom finns det inget i demokratibegreppet som förutsätter en att medborgarna av nödvändighet ska vara välbildade och politiskt insatta. Demokrati innebär rättigheten och möjligheten att påverka, men inga krav som stipulerar på vilka grunder medborgarna bör praktisera denna rättighet.

Söderqvists antidemokratiska uttalande består som synes av krokodiltårar över att vårt folkstyre inte praktiseras på tillräckligt informerad grund. Visst, upplyst förståelse hos medborgarna kan uppfattas som en del av det demokratiska idealet, men, och detta måste tydligen upprepas, det ligger lite i idealens natur att de är något att sträva efter, snarare än något som är.

Demokrati handlar inte om tvång. Vad som med all önskvärd tydlighet skiner igenom i krönikan är idén om att styret, för att bli bättre, borde grundas på viljan hos de som faktiskt är kunniga, insatta – det är tydligen ”minimikravet på den som tillåts gå och lägga sin röst”. Det är alltså ett expertstyre vi talar om. Om hon fortfarande vill kalla det för demokrati är det väl den atenska varianten hon söker efterlikna, där rösträtten omfattade ca 20 procent av den vuxna befolkningen. Grunden för det hela är Söderqvists högst subjektiva uppfattning om vad som är ”bra” respektive ”dåligt”, vilken ska styra processen. Jag som trodde att demokratiska styrelseformer grundades på objektiva värden, som alla människors lika rätt och allas rätt till deltagande, snarare än subjektiva värderingar…

Vad är Marie Söderqvist rädd för? Att folk ska gå och rösta ”fel”? Dessa resonemang baserade på subjektiva normuppfattningar gräver bara en djupare och djupare grop. Som den högerinriktade (och därmed rimligtvis frihetseftersträvande) debattör Söderqvist är borde hon rimligen ha en starkare uppfattning om problemen kring styren grundade på en elits uppfattning om hur medborgarna bör och får agera. Exemplen är många.

Jag är också rädd; jag fruktar att Sverigedemokraterna ska kliva in i riksdagen 2010. Det gör dock inte att jag börjar orda om att dessa ”oupplysta” människor som röstar ”fel” borde bli av med en av sina mest grundläggande demokratiska rättigheter. Inga reella problem kan lösas på det sättet. Förändring sker inte genom kontroll utan genom arbete, och det är bara på den punkten som Sd (och även Söderqvists presumtiva motståndare) kan bemötas. Annars börjar det sluttande planet bli väldigt brant.

____________________
Andra bloggar om: , ,

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

One response to “Democrazy

  1. Marie försöker ta Churchills skämt till politiken, och misslyckas kapitalt. Bara för att en man en gång sa att ”The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter” betyder inte att det är en giltig åsikt att kämpa för.

    Å andra sidan så kan man säga samma sak om och till henne med ett välriktat Platon-citat. ”One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.”

    Å tredje sidan så ska jag inte komma här och leka pseudointelligent.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s