Monthly Archives: juni 2007

Blair går vidare, Brown städar upp?

En av dagens stora huvudnyheter är förstås Tony Blairs avång. Efter att ha fått igenom sina krav i diskussionerna kring EU-”fördraget” (konstitutionen) var det idag dags att kliva ner från tronen. Dagens tidningar i det närmaste dignar under artiklar som beskriver hans sista arbetsdagdag och försöker summera hans tid vid makten. De positiva ordalagen i SvD:s ledare ger en hint om vikten av hans person, samt hur pass (icke) socialdemokratisk New Labours politik varit under Blairs ledarskap (Tariq Alis kommentar kontrasterar detta tydligt). I DN:s dito skriver man också mycket riktigt om en potentiell förändring, ett litet reclaimande, med Gordon Brown vid rodret – bland annat genom en starkare offentlig sektor med mindre fokus på marknadslösningar.

En kuriös aspekt hos flera artiklar är inslagen av irrelevant fakta, till exempel hans nya, dyra bostad och framtida löneintäkter. I den tryckta versionen av artikeln vill jag minnas att det till och med ungefär stod att han skulle ”tvingas vänja sig” med lägre lön. Relevant? (Dessutom handlar det om en lön på 115 000 kr i månaden, så det är ju ingen risk att hans familj ska svälta, direkt). Dagens politiska ledare brukar inte ha alltför svårt att försörja sig efter sina ”karriärer”.

Lönefrågan känns än mindre intressant ställd emot vilken tjänst det faktiskt handlar om: Tony Blair som kvartettens (USA, EU, Ryssland och FN) sändebud för fred i Mellanöstern – något som nu bekräftats. Det är en minst sagt kontroversiell fråga där Blair, oavsett önskemål och politisk vision i dagsläget, har bränt flertalet broar. Att åter bygga upp dessa blir en tuff uppförsbacke.

Framtiden då? Oppositionsledaren David Cameron har redan innan Brown intog sin nya roll krävt av honom att utlysa nyval. Andra spekulationer har gått i båda riktningar, mot väntat strängare terrorlagstiftning såväl som ett New Labour som svänger vänsterut. Fortfarande är det förmodligen ganska säkert, dock, att ingen större skillnad kommer märkas. Man kan hoppas på en positiv utveckling. Personligen tycker jag Blairs egna ord, citerade i SvD, avrundar hans (utrikes)politiska syn ganska väl:

[…] Det betyder att vår vilja att slåss för det vi tror på skulle vara avhängig av vår fiendes vilja att bekämpa oss, fast i omvänd proportion. På det viset vinner man aldrig någonting

Om Brown kan leda landets politik med en syn som inte grundar sig på distinktioner om vän/fiende och det viktiga med att VINNA, och därmed dämpa kamplustan en aning, kanske en trevligare utveckling kan inledas.

Fler artiklar: DN SvD

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Ett steg i rätt riktning

Magnus Linton om faktisk politisk förändring: ett val kan göra större skillnad än bara pest eller kolera.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Cassadaga och Amazonas

In truth the forest hears each sound
Each blade of grass as it lies down
The world requires no audience, no witnesses

Jag gör ett kortare återfall till Cassadaga, till dess enda riktigt bra låt: I must belong somewhere. Som vanligt fastnar jag ovan citerade stick, låtens mest briljanta parti – ironiskt nog bara en stund efter jag läst denna nyhet som till skillnad från Conor Oberst talar om vittnesbördens nödvändighet.

Det handlar om ett nyttjande av it-teknologins utveckling och resurser på ett nytt område, egentligen tämligen långt från denna utvecklings ordinarie frontlinje. Suruifolket i Amazonas (kallar sig egentligen Paiter) söker stöd, i form av nödvändig utrustning, för att sjösätta ett intressant projekt. De vill med hjälp av Google Earth och dess satellitbilder börja övervaka sitt reservat för att kunna upptäcka och anmäla intrång och ”illegal verksamhet” från skogshuggare, guldgrävare och dylikt. Enligt artikeln är Google Earth redan på väg att köpa bättre och mer detaljrika satellitbilder över området för att kunna tjäna detta ändamål.

För Google, världens största varumärke, är det naturligtvis inte fel att sammankopplas med en grön profil och goodwill. Vad som helst klingar väl bättre än skräddarsydd sökmotorcensur åt den kinesiska staten, och liknande negativa aspekter av företagets expanderande imperium. Och för Suruifolket skulle denna metod, om den effektivt kan implementeras och efterföljande anmälningar till myndigheter ger resultat, utgöra en effektiv och – i princip – allestädes närvarande vakthund. Alla tolkningar och framställningar är måhända inte lika välklingande, men i ljuset av alla motexempel är det trevligt när storindustriers agerande faktiskt kan göra gott och skydda snarare än förstöra saker.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Blair ser inte framåt

Tony Blair skrev för snart en månad sedan i en artikel om sin syn på medborgarens grundläggande rättigheter. Han menar att hävdandet av anklagade personers medborgerliga rättigheter ligger i vägen för effektiv brottsbekämpning, i synnerhet gällande terrorism, och önskar därför strängare lagstiftning och friare tyglar för rättsväsendet. Nu motsätter han sig också att grundläggande rättigheter, som strejkrätt, ska vara en del av det nya EU-fördraget (DN & DN). Det är en utveckling och ett ideologiskt ställningstagande som inför framtiden känns synnerligen skrämmande.

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Rosling, Gapcast och utveckling

Hans Rosling Hans Rosling kommer med ett nytt inlägg och presenterar där Gapcast #1 – Health, Money & Sex in Sweden. Presentationen visar Sveriges utveckling, sedd till just hälsa, pengar och sex, under de senaste 300 åren och jämför denna med dagens situation i länder världen över. Vi får se hur utvecklingen sett ut och hur yttre faktorer påverkat den, från 1709, då vår utvecklingsnivå var likt den i dagens Sierra Leone, till 2004, då vi placerat oss i världstoppen med övriga OECD-länder – ”the country club of the United Nations”.

Rosling omnämner det som ”my first attempt to use chroma key video with animated statistics as done daily with weather forcasts in TV”, vilket alltså är ytterligare ett steg i användandet av Gapminders fina grafik (som gör mig nästan barnsligt fascinerad, och som jag tidigare skrivit om här och här). Smart och logisk animerad statistik.

Tempot på vår utveckling, till en början, antyder vilka ansträngningar som krävs för att ordentliga resultat ska kunna skönjas. Och även om det inte borde vara rimligt att dagens lågutvecklade länder, som ovan nämnda Sierra Leone, ska behöva vänta i 300 år för att nå en nivå liknande vår så känns det heller inte rimligt att människor i världen (‘världen’ här blir nästan synonymt med Afrika söder om Sahara) ska behöva vänta särskilt länge på att nå en åtminstone DRÄGLIG levnadsstandard, givet de enorma resurser som idag finns. Men, det är som så mycket annat en fråga om politisk vilja och prioriteringar vilket lätt faller i skymundan bakom andra till synes mer ”aktuella” ämnen – ämnen som berör hemmets och landets väggar och gränser snarare än till synes diffusa globala hälso- och utvecklingsfrågor. Dessa frågor har börjat arbeta sig in på agendan, men mycket återstår. Millenniemålen är ett utmärkt första steg, och det är väl där ansträngningar till en början bör läggas; hur ska vi annars nå någonstans om vi inte ser till att först klara av dessa mål, som vi faktiskt lovat att göra?

Kolla in Gapcast #1 här!

– – – – –

Kuriosa för den intresserade: Hans Rosling var Sommarpratare i P1 2005. Du kan ladda hem programmet som mp3:a här (scrolla ner till 25 juli).

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kina och de fasansfulla friheterna

Statusen har ändrats. Jag testade på nytt, och jag är inte längre koscher i censursystemets ögon: denna url är numera blockad i Kina.

Testet verkar ge varierande resultat, och vara lite godtyckligt. Men problemet kvarstår. Och vad ska man säga? Det är absurt.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Älvestorp och annat

Nu lider jag verkligen inte. Semestertid med lite härlig musikinspelning, följt av vistelse i sommarstuga med fin mat, bad och högklassiga filmer (I, II och III) i smaskig sliten-VHS-kvalitet. Den sistnämnda filmen med den senaste tidens bästa ordvits, alla kategorier. En njutning för folk med min torra humor:

Je t’adore, je t’adore. Shut a window, I don’t care.

Pardon my french för eventuella stavfel, men poängen är ändå genial.

– – – –

Ingen TV är på upptäcktsfärd och bloggar frenetiskt. Njutbart!

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized